Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Studňa

Povolenie domovej studne – Občan

Domová studňa, v ktorej je umiestnené elektrické čerpacie zariadenie na čerpanie podzemných vôd, je vodná stavba, ktorá potrebuje tak ako iné stavby, stavebné povolenie. V tomto prípade vydáva stavebné povolenie špecializovaný stavebný úrad v príslušnom meste/obci. Celý proces povoľovania prebieha v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákonom č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok). V nadväznosti na stavebné povolenie je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd (odber podzemných vôd). Toto povolenie sa vydáva na základe hydrogeologického posudku ešte pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu -  studňu, alebo súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní. Povolenie na odber podzemných vôd je možné vydať maximálne na 10 rokov. Po tejto lehote si môže vlastník domovej studne požiadať o predĺženie platnosti povolenia, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie si musí stavebník požiadať o povolenie na umiestnenie vodnej stavby, o ktorom rozhoduje všeobecný stavebný úrad v príslušnom meste/obci.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
4.a Namietky ku konaniu Veľkosť: 189.5 kB Formát: pdf Dátum: 25.1.2023
1 Žiadosť o vyjadrenie v zmysle § 28 Veľkosť: 258.1 kB Formát: pdf Dátum: 25.1.2023
2 Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby Veľkosť: 203.3 kB Formát: pdf Dátum: 25.1.2023
6 Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby - domová studňa Veľkosť: 196.2 kB Formát: pdf Dátum: 25.1.2023