Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta obce

Starosta obce Neverice

Milan  Kováč

Insignia

 

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Hlavné úlohy starostu obce:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ),
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím OcZ vyhradené OcZ,
  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia OcZ.