Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nájomný byt

(1)Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a je občanom Slovenskej republiky.

(2) Uprednostňovaní budú občania s trvalým pobytom v obci Neverice a občania, ktorí sa do obce chcú vrátiť - rodáci z obce Neverice.

(3) Za jedného žiadateľa sa považuje aj manželská dvojica, druh/družka alebo iná partnerská dvojica v obdobnom postavení. Ak žiadosť podáva takáto dvojica, musí byť aspoň jeden z nich minimálne po dobu 6 mesiacov pred uzatvorením nájomnej zmluvy v pracovnom pomere alebo byť samostatne zárobkovo činnou osobou.

(4) Žiadateľom môže byť iba oprávnená fyzická osoba spĺňajúca podmienky podľa § 22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

(5) Žiadateľ resp. spolužiadateľ nesmie byť vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu. Táto podmienka platí aj pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy a počas doby trvania nájmu.

(6) Žiadateľ je povinný predložiť písomnú žiadosť o pridelenie nájomného bytu do podateľne Obecného úradu v Nevericiach na predpísanom tlačive.

K žiadosti o pridelenie nájomného bytu je žiadateľ a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, na základe výzvy obecného úradu povinný doložiť predpísané potvrdenia. 

Viac vo VZN č.6/2020

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Potvrdenie o príjme Veľkosť: 253.9 kB Formát: pdf Dátum: 18.2.2021
Žiadosť o byt s čestn. vyhlásením Veľkosť: 277.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2021