RSS Obec Neverice http://neverice.sk RSS kanál obce Obec Neverice sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Súťaž Tesco o kolotoč http://neverice.sk/sprava/22737/n 22737 Podporte naše deti!!! http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2021/kolotoc_plagat_1d89ec_sm.png Registrácia chovu ošípaných od jedného kusa jedinca - UPOZORNENIE http://neverice.sk/sprava/22640/n 22640 Upozornenie Regionálnej vererinárnej a potravinovej správy Nitra http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2021/osipana_00859a_md_b7fd13_sm.jpg Záverečný účet obce za rok 2020 - návrh http://neverice.sk/sprava/22652/n 22652 Pripomienkové konanie 8.6. - 18.6.2021 http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2021/o_kriza-peniaze-euro_c3a20d_sm.jpg Rozhodnutie - Verejná vyhláška - Lesný celok JELENEC http://neverice.sk/sprava/22570/n 22570 Zverejnené 4.6.2021 - 21.6.2021 http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2021/priroda-les-svitanie_c0ad7d_md_2b3414_sm.jpg Zrušenie POŠTY Neverice od 1.7.2021 http://neverice.sk/sprava/22538/n 22538  1.7.2021 - zrušenie pošty  http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2021/posta21_4b652f_sm.jpg DOVOLENKA - MUDr. Eva Korčeková - ZS Beladice a Jelenec http://neverice.sk/sprava/22502/n 22502 Zdravotné stredisko Beladice a Jelenec http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2021/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_bdfa40_sm.jpg Oznam o pokosení cintorína dňa 2.6.2021 http://neverice.sk/sprava/22504/n 22504 2.6.2021 http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2021/upratovanie_priestranstiev_814ddf_md_9ebf0a_md_ff4b8f_sm.jpg Základná škola - Alapiskola JELENEC - pracovné ponuky http://neverice.sk/sprava/22093/n 22093 Nástup 1.9.2021 http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2021/ucitelzsskalite_9155a1_sm.jpg Výzva k úhrade za miestne dane a poplatky http://neverice.sk/sprava/11445/n 11445 Dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/5950494_1200x_dd9a5b_sm.jpg Zber papiera 14.05.2021 od 6.00 h ráno http://neverice.sk/sprava/22048/n 22048 Upozornenie pre občanov http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2021/papier_a45e02_sm.jpg