RSS Obec Neverice http://neverice.sk RSS kanál obce Obec Neverice sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby, nariadenie ústneho pojednávania http://neverice.sk/sprava/14767/n 14767 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby, nariadenie ústneho pojednávania http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/telefon_c1bf24_sm.jpg Oznam o obmedzení autobusovej dopravy od 28.10.2020 http://neverice.sk/sprava/14707/n 14707 Oznam o obmedzení autobusovej dopravy od 28.10.2020 http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/arriva_nitra_autobus2-1-1_8c5851_md_cfb2d6_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny 9.11.2020- oboznámenie verejnosti http://neverice.sk/sprava/14664/n 14664 Prerušenie didstibúcie elektriny - oboznámenie verejnosti http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/prerusenie_distribucie_elektriny_04d2d0_sm.jpg Aktuálne opatrenia ÚVZ SR http://neverice.sk/sprava/13724/n 13724 Platné od 24. októbra 2020 http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/teaser-blog-koronavirus-cz_526fe4_sm.jpg Poďakovanie za úpravu detského ihriska http://neverice.sk/sprava/14526/n 14526 Poďakovanie za úpravu detského ihriska "Hasiči deťom" http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/detske_ihrisko_79ec8c_sm.jpg Informácia pre chovateľov ošípaných http://neverice.sk/sprava/14517/n 14517 Informácia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra pre chovateľov ošípaných http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/osipana_00859a_sm.jpg Zdravotné stredisko - Beladice - Jelenec - MUDr. Korčeková - oznámenie http://neverice.sk/sprava/14514/n 14514 MUDr. Korčeková - oznámenie http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_c17d0d_sm.jpg Upozornenie http://neverice.sk/sprava/14490/n 14490 Predchádzanie vzniku požiarov http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/poziadnici-ohen-voda_d89edd_sm.jpg 0čkovanie a čipovanie psov http://neverice.sk/sprava/14293/n 14293 Očkovanie a čipovanie psov http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/zviera-pes-luka_617554_sm.jpg Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Neverice http://neverice.sk/sprava/14255/n 14255 Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Neverice http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/neverice_8d2fc6_sm.png