RSS Obec Neverice http://neverice.sk RSS kanál obce Obec Neverice sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Oznam zdravotné stredisko http://neverice.sk/sprava/9575/n 9575 MUDr. Korčeková neordinuje od 17.2. do 21.2.2020 zastupuje MUDr. Jedlička v Jelenci. http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_58bc64_sm.jpg Oznam http://neverice.sk/sprava/9438/n 9438 Obecný úrad a Matričný úrad Neverice bude v piatok 07.02.2020 z dôvodu školenia zatvorený http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/img_20200206_144940_4ff889_sm.jpg Tesco http://neverice.sk/sprava/9426/n 9426 Tesco súťaž http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/41f5792c45342c3614d6b318a689de62_lg_letak_9c2099_sm.jpg VÝZVA NA PREDKLADANIE projektových návrhov – ŽIADOSTÍ o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK http://neverice.sk/sprava/9340/n 9340 Výzva NSK http://neverice.sk/data/ Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu "Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja" http://neverice.sk/sprava/9253/n 9253 Súbor sa nachádza v prílohe http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_19c94d_sm.jpg Harmonogram triedeného zberu na I. polrok 2020 http://neverice.sk/sprava/8959/n 8959    http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/harmonogram_1-62020_27c830_sm.jpg Upozornenie pre majiteľov psov a iných zvierat http://neverice.sk/sprava/8756/n 8756 Upozorňujeme majiteľov psov, aby na venčenie psov nevyužívali hraciu plochu futbalového ihriska v Nevericiach. Zároveň upozorňujeme občanov, aby na túto plochu nevstupovali ani s inými zvieratami, napr. s koňmi a podobne. http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2019/zviera-pes-luka_8e674d_sm.jpg AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH http://neverice.sk/sprava/8961/n 8961 POVINNOSŤ CHOVATEĽOV http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/prasa-chliev-farma_cf348d_sm.jpg