RSS Obec Neverice http://neverice.sk RSS kanál obce Obec Neverice sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 ARRIVA NITRA, a.s. - cestovanie od 1.6.2020 http://neverice.sk/sprava/12027/n 12027 Zmena cestovných poriadkov http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/arriva_nitra_autobus2-1-1_ec10be_sm.jpg ÚVZ SR - Aktuálne opatrenia http://neverice.sk/sprava/12019/n 12019 Opatrenia: OLP/4085/2020 SOPZŠČ/4317/94825/2020 http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/f-uvzsr_e518aa_sm.jpg Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad Nitra http://neverice.sk/sprava/11963/n 11963 Oznam o začatí správneho konania - nevyhnutnosť vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu. http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/cartoon-color-characters-people-and-archeology-vector-26845384_44e631_sm.jpg Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu http://neverice.sk/sprava/11738/n 11738 Presné termíny týkajúce sa zberu jednotlivých odpadov sú uvedené v priložených súboroch. http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/121-1211800_our-inkjets-and-toners-have-same-quality-as_882b2f_sm.png Rozhodnutia za miestne dane a poplatky http://neverice.sk/sprava/11445/n 11445 Doručenie a spôsoby platby http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/5950494_1200x_dd9a5b_sm.jpg Zápis detí do MŠ http://neverice.sk/sprava/11336/n 11336 Zápis detí do MŠ 13. mája 2020 od 10.00 hod http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/4786243_0072bc_sm.jpg Podpora ochrany detí pred násilím http://neverice.sk/sprava/11204/n 11204 Podpora ochrany detí pred násilím http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/dieta-tyranie-smutok-clanokw_3c609f_sm.jpg Usmernenie hlavného hygienika SR k sviatosti zmierenia http://neverice.sk/sprava/11205/n 11205 Usmernenie hlavného hygienika SR k sviatosti zmierenia http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/spoved_4b7f6c_sm.jpg Verejná vyhláška - Zámer schváliť R-ÚSES okresu Zlaté Moravce http://neverice.sk/sprava/11159/n 11159 Verejná vyhláška - Zámer schváliť R-ÚSES okresu Zlaté Moravce http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/dedinka-priroda-slovensko_c4afc7_sm.jpg Upozornenie pre seniorov http://neverice.sk/sprava/11044/n 11044 Upozornenie pre seniorov http://neverice.sk/data/news/obecneverice.sk/2020/dochodci_1a3d2e_sm.jpg