Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce NEVERICE


 

V piatok dňa 9. decembra 2016 o 18.00 hod v obradnej miestnosti KD Neverice.

...

 

Zdravotné stredisko v Beladiciach MUDr. Ing. Maroš Lipták oznamuje, že budúci týždeň bude ordinovať  v Nevericiach namiesto stredy v utorok 6.12.2016 dopoludnia v obvyklom čase.

...

 

Zmeny na linke:

Spoj č. 10  s odchodom o 4:50 z Jelenca do Zl.Moraviec – zrušený

Spoj č.2 zmena odchodu zo zastávky Jelenec, Jednota  na 4:55

Spoj č.1 s odchodom o 4:55 z Velčíc do Nitry presunutý na linku 407411

Nový spoj č.41 s odchodom o 13:20 zo Zl.Moraviec do Nitry presunutý z linky 407410 

Spoj č.23 zrušený, spoje č. 21 a 26 zmena negatívnych znamienok

Spoj č.39 zmena odchodu zo zastávky Zlaté Moravce, AS na 14:25 (sobota)

...

 
... ...

 

MIKULÁŠ v našej obci Neverice.

...

 

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2017.

...

 
... ...

 
  • VZN č.7/2016 o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce Neverice v roku 2017.
  • VZN č.5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2017.
  • VZN č.6/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Neverice.
  • VZN č.4/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla v Školskej jedálni, Hlavná 8, Neverice ako súčasti Materskej školy, Hlavná 8, Neverice.
...

 
... ...

 
... ...

 


1810839

Úvodná stránka