Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce NEVERICE


 

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje návrh (tlačivo) ku konaniu podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme a pre informáciu o konaní aj usmernenie, kde je konanie opísané.

 

·         vlastníci, ktorí mali vyčlenené pozemky podľa § 15 zákona č. 330/1991 do náhradného užívania si musia usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa zákona o nájme

·         doterajšie rozhodnutia podľa § 15 strácajú platnosť 31.12.2018, ak nebol podaný návrh podľa § 12b zákona o nájme, ktorý je potrebné podať na Okresný úrad do 28.02.2018.

 

Podmienky návrhu, ktorý sa podáva na Okresný úrad:

 

·         rozhodnutie podľa § 15 nestratilo platnosť

·         navrhovateľ je „pôvodný“ = jemu bolo „vymerané

·         navrhovateľ vlastní v k. ú. dostatok výmery

·         doterajší náhradný pozemok je identický

·         doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne.

...

 
... ...

 

Vážení občania,

 

Kominárstvo Tužinský Zlaté Moravce ponúka službu: „Kontrola a čistenie komínov“, ktorú bude v našej obci vykonávať v utorok 16.01.2018. Cena za jeden  komín je 15.00 EUR.

Záujemci sa môžu prihlásiť do piatka 12.01.2018 do 12.00 h na Obecnom úrade v Nevericiach – osobne, alebo telefonicky na č.t. 037/3615221.

...

 
... ...

 

Obec Neverice, zastúpená starostom obce Eduardom Kajabom, oznamuje, že obci bola dňa 14.11.2017 doručená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 -2020“.

Uvedený dokument je zverejnený na webovom sídle ministerstva:

enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

V prípade záujmu sa môžete zúčastniť verejného prerokovania strategického dokumentu, ktoré sa bude konať 30. novembra 2017 (štvrtok) o 9.00 h na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra, v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti č. 64.

 

Zverejnené: 15.11.2017

...

 

Slovak Telecom a.s. - STAVEBNÉ POVOLANIE

...

 

Oznam o prideľovaní orientačných čísel k súpisným číslam.

...

 
... ...

 
... ...

 

Z Á V E R E Č N É    S T A N O V I S K O

...

 

webygroup

Počasie

Počasie Neverice - Svieti.com

Kurzy mien

Horoskop


2829930

Úvodná stránka