Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce NEVERICE


 

Z Á V E R E Č N É    S T A N O V I S K O

...

 
... ...

 
... ...

 

PAPIER, SKLO, PLASTY, VKM (tetrapaky), KOVY

...

 
... ...

 
... ...

 
... ...

 
  ... ...

 
... ...

 
Obec Neverice, zastúpená starostom obce Eduardom Kajabom v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní  vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že obci bolo dňa 10.02.2016 doručené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022“. Obe ... ...

 


1708210

Úvodná stránka