Obec Neverice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zmeny od 1.9.2021 - poskytovanie dotácií na stravu

Zmeny od 1.9.2021 - poskytovanie dotácií na stravu
pre deti navštevujúce posledný rok MŠ

Oznam

Obec Neverice oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu, že

od nového školského roku 2021/2022 nastávajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • končí sa poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ pre všetky deti,
  • dopĺňajú sa nové skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. / napr: nezamestnaní rodičia, MD – matka samoživiteľka, poberatelia starobného, invalidného dôchodku ..../

Dotácia na stravu vo výške 1,30 € môže byť poskytnutá v nasledovných prípadoch:

  • rodine dieťaťa, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • rodine dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku.

V tejto súvislosti je k poskytnutiu dotácií na stravu nevyhnutné predložiť obci:

  • potvrdenie z úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie z úradu práce, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

Termín na predloženie vyššie uvedených potvrdení  alebo čestného vyhlásenia je do 4. augusta 2021.

Potvrdenie je možné odovzdať na obecný úrad v Nevericiach počas stránkových hodín.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo stiahnuť na internetovej stránke obce.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Čestné vyhlásenie 2021 260 kB pdf 14.7.2021