Obec Neverice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Odpočet elektrickej energie

Odpočet elektrickej energie
12.4.2021 a 13.4.2021

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje odberateľom elektriny od všetkých dodávateľov, že v pondelok 12.4.2021 a v utorok 13.4.2021 bude poverený pracovník pán Hubina - číslo telefónu 0903 677 137, odpisovať stav elektromerov v domácnostiach. 

Z tohto dôvodu žiada o sprístupnenie elektromerov a zatvorenie psov. Odpočtár vykonáva odpočty obvyklým spôsobom, na odberných miestach, kde je elektromer prístupný na hranici pozemku a na vonkajšej fasáde domu, pri dodržaní všetkých pandemických opatrení. 

Na odberných miestach, kde je elektromer vo vnútri v dome, prosí obyvateľov o súčinnosť - nahlásenie stavu elektromeru formou SMS alebo MMS do 12.4.2021 na uvedené číslo telefónu. Údaj musí obsahovať číslo elektromeru, stav elektromeru a číslo domu.

Odpočtár vstupuje do vnútorných priestorov domu len v nevyhnutnom prípade, keď si obyvateľ nedokáže svojpomocne stav elektromeru odčítať.