Obec Neverice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Plánované zbery odpadov - elektroodpad, železný šrot, objemný odpad

Plánované zbery odpadov - elektroodpad, železný šrot, objemný odpad
+ POĎAKOVANIE  občanom za doterajšiu snahu

Vážení spoluobčania!

     Obec Neverice v jarných mesiacoch opäť pripravuje aktivity zamerané na zber elektroodpadov, objemného odpadu a v spolupráci s DHZ Neverice aj zber železného šrotu.

     Veríme, že sa zapojíte v čo najväčšom počte, pretože dôsledné triedenie odpadu znižuje celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu, čo má výrazné ekologické a ekonomické dôsledky.

     Konkrétne termíny Vám budú včas oznámené prostredníctvom obecného rozhlasu a obecnej stránky.

     Za doterajšiu snahu pri separovaní odpadu  v  domácnostiach, ale aj na tunajšom cintoríne, patrí všetkým svedomitým občanom VEĽKÁ VĎAKA.