Obec Neverice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Oznámenie a poďakovanie občanom

V zmysle § 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/20004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec Neverice dosiahla v roku 2020 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 36,71 %.

V zmysle prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku v roku 2021 je určená čiastkou 22,00 € za tonu.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkých občanom, ktorí sú zodpovední a snažia sa seprarovať čo najviac zložiek komunálneho odpadu. Zvýšenie separácie a zároveň zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu má pozitívny vplyv na úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a ovplyvňuje výšku zákonného poplatku na skládke odpadov, resp. aj výšku poplatku za komunálny odpad v obci.