Obec Neverice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva k úhrade za miestne dane a poplatky

Výzva k úhrade za miestne dane a poplatky
Dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad

Oznamujeme občanom, 

ktorí ešte nezaplatili miestne poplatky, t.j. daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 30.06.2020.

 

Úhradu doporučujeme prednostne zrealizovať bankovým prevodom na účet.

Účet: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK19 5600 0000 0008 5062 0003

 

Kto nemá možnosť zaplatiť bankovým prevodom, môže tak urobiť osobne v hotovosti na Obecnom úrade počas stránkových hodín.

 

Súčasne oznamujeme,

že zamestnanci obce budú začiatkom júla označovať smetné nádoby novými nálepkami - platnými na druhý polrok 2020.

 

V prípade neuhradenia poplatkov v určenom termíne nebude smetná nádoba označená a zberová spoločnosť od 15.07.2020 odpad nevyvezie.

 

Telefonické kontakty:

037 63 15 221

0904 622 297