Obec Neverice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva k úhrade za miestne dane a poplatky

Výzva k úhrade za miestne dane a poplatky
Dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad

Oznamujeme vám, že rozhodnutia za dane z nehnuteľností, za psa a za komunálny odpad boli vystavené. Prevziať si ich môžete kedykoľvek počas úradných hodín na Obecnom úrade. Úhradu je možné vykonať v hotovosti pri prevzatí rozhodnutia, prípadne dodatočne prostredníctvom bankového prevodu na číslo účtu:

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK19 5600 0000 0008 5062 0003

Zároveň vás chceme upozorniť, že úhradu za komunálny odpad je potrebné zrealizovať do 30.06.2021. Po tejto úhrade dostane každá domácnosť novú nálepku, ktorá bude platná od 01.07.2021 do 30.06.2022 (treba si ju prevziať na OcÚ). V opačnom prípade odpad z týchto domácností nebude vyvezený.