Obec Neverice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Náhrobné kamene

Náhrobné kameňe prezrádzajú

    Pri kostole je cintorín ,ktorý je staršieho dáta ako kostol. Zachované sú nápisy iba hroby zemanov, ako napr. Lipcsey. Najstarší hrob je z roku 1886. Rodina Bilkei-Lipcsej má na kraji cintorína vyvýšený hrob.Z diaľky vidno bielu mramorovú dosku. Aj druhá významná zemianska rodina Neveryovcov má viditeľné hroby. Najstarší člen rodiny, podľa písma na pomníku Elek Névery (1780-1867) je pochovaný v spoločnej krypte s Kubínyiovcami. Krypta vedľa patrí Colegnerovcom.Na mramorovom pomníku je nápis :statkár Jozef Colegner 1820-1892,kráľovský radca.Za touto kryptou je hrob delostreleckého kapitána, zemana a rytiera Františka Erdödyho.
Pomník je dolámaný a bez letopočtu. Tretia krypta uprostred cintorína patrí zemianskej rodine Mattyasovskej. Na čiernom mramorovom pomníku je po maďarsky zlatými písmenami napísané : Zeman Leopold Mattyasovsky 1818-1899, kráľovský krajinský sudca a jeho manželka rodená Jozefa Huttkayová. Tento sa pričinil o zariadenie Neverickej školy. Zo starších hrobov so slovenskými nápismi sa zachovali len dva : Csernák Géza,žil 14 roki, zromrel 1895 a Muller Jozefa, žila 74 roki, zomrela 1898.

i_524779

i_524781

i_524789i_524793i_524795

zdroj : Publikácia osláv 840 výročia prvej písomnej zmienky