Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poľnohospodárske družstvo

Poľnohospodárke družstvo – dôležitý faktor stabilizácie životnej úrovne obyvateľov

  Pred založením družstva boli Neverice typickou poľnohospodárskou dedinkou,lebo väčšinu obyvateľstva živila pôda.Každý,kto sa tu narodil a kto v obci žil bol zrastený s pôdou,ktorá mu núkai_3468418la poživeň.V dedinke boli roľníci,ktorý vlastnili pôdu a deputátnici,ktorí v potu tvári pracovali na iného,preto boli rozdiely aj v myslení,vo vzťahu k pôde a samozrejme,aj rozdiely v živote ľudí.A to sa prejavilo najmä pri zakladaní družstva.Roľníci,ktorí hrdlačili a priatelili sa z biedou,mali radosť z každej získanej brázdy,či už z úrodnej,alebo menej úrodnej pôdy,preto sa s ňou aj ťažko lúčili.Preto bolo potrebné vynaložiť veľké úsilie pri ich získavaní pre spoločné hospodárenie.Nečudo,že pozornosť agitátorov sa preto sústredila na tých,ktorí po oslobodení získali pôdu parceláciou.Lenže ani títo sa jej nechceli vzdať.Medzi prvými,ktorí vstúpili do družstva,boli komunisti,ktorí pochopili význam združstevňovania.
   Po presvedčení niekoľkých roľníkov o výhodách spoločného gazdovania sa 19.aug.1950 zišlo 65 občanov,aby založili JRD tretieho typu a prijali poriadok spoločného hospodárenia,ktoré mali v záhlaví napísané :“Podpísaný členovia JRD tretieho typu v Nevericiach sme sa na našej členskej schôdzi 19.aug.1950 rozhodli,že budeme pôdu obhospodarovať spoločne a tiež budeme spoločne používať všetky výrobné prostriedky.Touto novou formou práce chceme dorábať viac,lepšie a lacnejšie,najmä však chceme ulahčiť prácu našim členom ,bývalým malým roľníkom.“Podpísaním Poriadku spoločného hospodárenia bolo pred dvatsiatimi rokmi založené naše Jednotné Roľnícke Družstvo.
   Na ustanovujúcej schôdzi JRD si za predsedu zvolili Michala Gubu,za hospodára Michala Viciana,za členov správy Júliu Hruškovú,Ludovíta Révaya,Jozefa Drgoňa a Jozefa Klikača.Účtovnictvo zverili Jozefovi Drgoňovi.O založenie družstva sa v značnej miere pričinili vtedajsí funkcionári OV KSS a ONV súdruhovia Strečka a Horváth,z miestnych funkcionárov Jozef Caňo,Ján Mihálik,Martin Segíň s Štefan Šmiriak.Družstvo začalo hospodáriť na 299ha poľnohosp.pôdy,začiatky neboli ľahké,veď od nových členov sa sústredil iba minimálny počet zvierat a strojov.Pôdu však bolo treba obrábať.Veľkým prínosom bola Strojná traktorová stanica,ktorá mala veľkú zásluhu pri odstraňovaní začiatočných ťažkostí.V živočíšnej výrobe družstvo začínalo s jednou kravou a jednou prasnicou.                   

   V súčastnej dobe PD Neverice hospodári zlúčene za spolupráci obcí Kostoľany pod Tríbečom,Ladice,Jelenec,Slažany a Velčice.Okrem spomínanej výroby sa PD zaoberá špeciálnym chovom danielov.Na čele zlúčeného PD stáli : Alexander Púchovský a Ing.Jozef Šimon.
V súčastnosti je predseda PD Ing.Peter Horňáček.

Údaje z registra:
Poľnohospodárske družstvo Neverice ,IČO: 00198552 ,PSČ  951 72,Tel:037 / 631 52 33 

i_3468420

i_3468422_(1)

 

zdroj : Publikácia osláv 840 výročia prvej písomnej zmienky