Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce NEVERICE

Oznamy

Pozvánka na pracovné stretnutie ... čítaj ďalej

dňa 22.02.2018 (štvrtok) o 09:00 hod. v priestore Mestského strediska kultúry a športu Zlaté Moravce, Námestie Andreja Hlinku 1.

Oznámenie o dražbe ... čítaj ďalej

Dátum konania dražby: 26.2.2018

Okresný úrad Nitra pozemkový a lesný odbor – informácia pre občanov ... čítaj ďalej

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje návrh (tlačivo) ku konaniu podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme a pre informáciu o konaní aj usmernenie, kde je konanie opísané.

 

·         vlastníci, ktorí mali vyčlenené pozemky podľa § 15 zákona č. 330/1991 do náhradného užívania si musia usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa zákona o nájme

·         doterajšie rozhodnutia podľa § 15 strácajú platnosť 31.12.2018, ak nebol podaný návrh podľa § 12b zákona o nájme, ktorý je potrebné podať na Okresný úrad do 28.02.2018.

 

Podmienky návrhu, ktorý sa podáva na Okresný úrad:

 

·         rozhodnutie podľa § 15 nestratilo platnosť

·         navrhovateľ je „pôvodný“ = jemu bolo „vymerané

·         navrhovateľ vlastní v k. ú. dostatok výmery

·         doterajší náhradný pozemok je identický

·         doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne.

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020 – správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu, verejné prerokovanie ... čítaj ďalej

Obec Neverice, zastúpená starostom obce Eduardom Kajabom, oznamuje, že obci bola dňa 14.11.2017 doručená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 -2020“.

Uvedený dokument je zverejnený na webovom sídle ministerstva:

enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

V prípade záujmu sa môžete zúčastniť verejného prerokovania strategického dokumentu, ktoré sa bude konať 30. novembra 2017 (štvrtok) o 9.00 h na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra, v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti č. 64.

 

Zverejnené: 15.11.2017

Verejná vyhláška ... čítaj ďalej

Slovak Telecom a.s. - STAVEBNÉ POVOLANIE

Oznam pre občanov ... čítaj ďalej

Oznam o prideľovaní orientačných čísel k súpisným číslam.

Informácia Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ ... čítaj ďalej

Obec Neverice, zastúpená starostom obce Eduardom Kajabom v súlade s § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes ...

webygroup

Počasie

Počasie Neverice - Svieti.com

Kalendár

Kurzy mien


2900529

Úvodná stránka