Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce NEVERICE

Oznamy

Pozvánka - Stavanie mája ... čítaj ďalej

Pondelok 30.4.2018 o 17.00 hod

Amfiteáter „Pod platanom“

Oznam pre občanov ... čítaj ďalej

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ZLATÝCH MORAVCIACH

Obci Neverice bolo dňa 20.3.2018 doručené rozhodnutie zo zisťovacieho konania ... čítaj ďalej

„ Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014  - 2020, verzia 1.1.“

Vyvesené: 21.03.2018

Zvesené:    06.04.2018

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020 – správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu, verejné prerokovanie ... čítaj ďalej

Obec Neverice, zastúpená starostom obce Eduardom Kajabom, oznamuje, že obci bola dňa 14.11.2017 doručená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 -2020“.

Uvedený dokument je zverejnený na webovom sídle ministerstva:

enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

V prípade záujmu sa môžete zúčastniť verejného prerokovania strategického dokumentu, ktoré sa bude konať 30. novembra 2017 (štvrtok) o 9.00 h na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra, v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti č. 64.

 

Zverejnené: 15.11.2017

Informácia Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ ... čítaj ďalej

Obec Neverice, zastúpená starostom obce Eduardom Kajabom v súlade s § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes ...

webygroup

Počasie

Počasie Neverice - Svieti.com

Kalendár

Kurzy mien


2986923

Úvodná stránka