Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce NEVERICE

P o z v á n k a - 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva ... čítaj ďalej

Schválené - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ... čítaj ďalej

Súbor na stiahnutie vzn-o-miestnych-daniach-a-poplatku.pdf vzn-o-miestnych-daniach-a-poplatku.pdf (232.1 kB)
Súbor na stiahnutie vzn---dotacia-na-prevadzku-ms-sj.pdf vzn---dotacia-na-prevadzku-ms-sj.pdf (209.7 kB)
Súbor na stiahnutie vzn---dotacia-na-prevadzku-cvc-mimo-obce.pdf vzn---dotacia-na-prevadzku-cvc-mimo-obce.pdf (284.7 kB)

MIKULÁŠ 2018 ... čítaj ďalej

Mikuláš.png

Súbor na stiahnutie Mikuláš 2018.jpg Mikuláš 2018.jpg (2.5 MB)

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce ... čítaj ďalej

Súbor na stiahnutie uverejnenie-vysledkov-volieb.pdf uverejnenie-vysledkov-volieb.pdf (184.2 kB)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – prenosná volebná schránka

HLASUJTE na Domestos pre školy 2018 ZA NEVERICKÚ materskú škôlku ... čítaj ďalej

 

 

domestos 1.png

domestos 2.png

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov ... čítaj ďalej

Súbor na stiahnutie info-letak-mach-insa-novy.pdf info-letak-mach-insa-novy.pdf (725.4 kB)

Oznam pre občanov ... čítaj ďalej

 

 

stop 1.png

 

stop 2.png

Zverejnenie - zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby ... čítaj ďalej

Zverejnenie - oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky Miestnej volebnej komisie obce Neverice ... čítaj ďalej

Zverejnenie - utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre Voľby do orgánov samosprávy obcí ... čítaj ďalej

Zverejnenie - oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu obce Neverice a poslancov Obecného zastupiteľstva Neverice ... čítaj ďalej

Zverejnenie - vymenovanie zapisovateľky Miestnej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí ... čítaj ďalej

Zverejnenie - elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie ... čítaj ďalej

Zverejnenie k voľbám - oznámenie o počte obyvateľov ... čítaj ďalej

Súbor na stiahnutie oznamenie-o-pocte-obyvatelov.pdf oznamenie-o-pocte-obyvatelov.pdf (185.9 kB)

Zverejnenie k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 ... čítaj ďalej

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 ... čítaj ďalej

Oznam pre občanov ... čítaj ďalej

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente ... čítaj ďalej

Regionálna integrovaná územná stratégia regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-r.pdf regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-r.pdf (382.3 kB)

Oznámenie „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na rok 2016-2020“ ... čítaj ďalej

zaslanie záverečného stanoviska zaslanie-zaverecneho-stanoviska.pdf zaslanie-zaverecneho-stanoviska.pdf (285.2 kB)
Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O zaverecne-stanovisko.pdf zaverecne-stanovisko.pdf (679.4 kB)

SENIORI, POZOR ... čítaj ďalej

Seniori, pozor seniori-pozor.pdf seniori-pozor.pdf (941.2 kB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015 – 2025 – zaslanie záverečného stanoviska ... čítaj ďalej

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015 – 2025 – zaslanie záverečného stanoviska phsr-mesta-zlate-moravce-na-roky-2015---2025---zaslanie-zaverec.pdf phsr-mesta-zlate-moravce-na-roky-2015---2025---zaslanie-zaverec.pdf (909.2 kB)

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2016 - 2022 ... čítaj ďalej

zaslanie záverečné stanovisko zaslanie-zaverecneho-stanoviska.pdf zaslanie-zaverecneho-stanoviska.pdf (2.6 MB)
zaverečné stanovisko zaverecneho-stanovisko-phsr-nsk.pdf zaverecneho-stanovisko-phsr-nsk.pdf (403.4 kB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce NEVERICE 2014 – 2020 ... čítaj ďalej

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce NEVERICE 2014 – 2020 Neverice_PHSR_2014-2020.pdf Neverice_PHSR_2014-2020.pdf (1.2 MB)

Oznam pre občanov - Parkovanie áut v obci ... čítaj ďalej

 

parko33.png

Informácia Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ ... čítaj ďalej

Obec Neverice, zastúpená starostom obce Eduardom Kajabom v súlade s § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že obci bolo dňa 5.1.2016 doručené Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“. Obec je povinná do 3 pracovných dní od doručenia záverečného stanoviska o tomto informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Dokumenty sú zverejnené aj na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201


webygroup

Kalendár

  • Pondelok6-2graphic-icon
  • Utorok3-2graphic-icon
  • Streda2-6graphic-icon

Kurzy mien


3112690

Úvodná stránka