Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce NEVERICE

Oznam pre občanov ... čítaj ďalej

 

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020 – správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu, verejné prerokovanie ... čítaj ďalej

POH zaslanie-správy-o-hodnotení-a-návrh POH zaslanie-správy-o-hodnotení-a-návrh.pdf POH zaslanie-správy-o-hodnotení-a-návrh.pdf (1.4 MB)
Oznámenie-o-verejnom-prerokovaní oznámenie-o-verejnom-prerokovaní.pdf oznámenie-o-verejnom-prerokovaní.pdf (429.8 kB)

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja ... čítaj ďalej

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Volebné-výsledky-2017.pdf Volebné-výsledky-2017.pdf (241.7 kB)

Výsledky volieb do orgánov NSK 2017 Neverice … čítaj ďalej

Výsledky volieb do orgánov NSK 2017 Neverice vysledky-volieb-do-organov-nsk-2017-neverice.pdf vysledky-volieb-do-organov-nsk-2017-neverice.pdf (753.2 kB)

Verejná vyhláška ... čítaj ďalej

Harmonogram triedeného zberu na II. polrok 2017 - NEVERICE ... čítaj ďalej

Oznam pre občanov ... čítaj ďalej

Oznam pre občanov - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru - Usmernenie pred vykurovacím obdobím ... čítaj ďalej

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015 – 2025 – zaslanie záverečného stanoviska ... čítaj ďalej

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015 – 2025 – zaslanie záverečného stanoviska phsr-mesta-zlate-moravce-na-roky-2015---2025---zaslanie-zaverec.pdf phsr-mesta-zlate-moravce-na-roky-2015---2025---zaslanie-zaverec.pdf (909.2 kB)

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov ... čítaj ďalej

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2016 - 2022 ... čítaj ďalej

zaslanie záverečné stanovisko zaslanie-zaverecneho-stanoviska.pdf zaslanie-zaverecneho-stanoviska.pdf (2.6 MB)
zaverečné stanovisko zaverecneho-stanovisko-phsr-nsk.pdf zaverecneho-stanovisko-phsr-nsk.pdf (403.4 kB)

Upozornenie pre občanov – prísny zákaz vypaľovania a spaľovania odpadov ...čítaj ďalej

Prísny zákaz vypaľovania a spaľovania odpadov upozornenie-pre-obcanov---zakaz-spalovania.pdf upozornenie-pre-obcanov---zakaz-spalovania.pdf (187.6 kB)

Triedenie odpadu je tu! - ČO KAM PATRÍ? ... čítaj ďalej

Súbor v pdf Trieďme odpad.pdf Trieďme odpad.pdf (711.9 kB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce NEVERICE 2014 – 2020 ... čítaj ďalej

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce NEVERICE 2014 – 2020 Neverice_PHSR_2014-2020.pdf Neverice_PHSR_2014-2020.pdf (1.2 MB)

Oznam pre občanov - Parkovanie áut v obci ... čítaj ďalej

 

Informácia Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ ... čítaj ďalej

Obec Neverice, zastúpená starostom obce Eduardom Kajabom v súlade s § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že obci bolo dňa 5.1.2016 doručené Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“. Obec je povinná do 3 pracovných dní od doručenia záverečného stanoviska o tomto informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Dokumenty sú zverejnené aj na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201


webygroup

Počasie

Počasie Neverice - Svieti.com

Kurzy mien

Horoskop


2690476

Úvodná stránka