Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce NEVERICE

Verejná vyhláška ... čítaj ďalej

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie ... čítaj ďalej

Oznam pre občanov - Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ... čítaj ďalej

Slovak Telekom 

Oznam pre občanov - Informácia o začatí správneho konania ... čítaj ďalej

Informácia o začatí správneho konania zverejnenie.pdf zverejnenie.pdf (320.9 kB)

R O Z H O D N U T I E ... čítaj ďalej

rozhodnutie Rozhodnutie.pdf Rozhodnutie.pdf (127.4 kB)

Harmonogram triedeného zberu na II. polrok 2017 - NEVERICE ... čítaj ďalej

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ... čítaj ďalej

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Slovak-Telekom---ÚR-RR-Bod-VV-INTERNET.pdf Slovak-Telekom---ÚR-RR-Bod-VV-INTERNET.pdf (305.7 kB)

Oznam pre občanov ... čítaj ďalej

Oznam pre občanov

Oznam pre občanov

Oznam pre občanov - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru - Usmernenie pred vykurovacím obdobím ... čítaj ďalej

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015 – 2025 – zaslanie záverečného stanoviska ... čítaj ďalej

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015 – 2025 – zaslanie záverečného stanoviska phsr-mesta-zlate-moravce-na-roky-2015---2025---zaslanie-zaverec.pdf phsr-mesta-zlate-moravce-na-roky-2015---2025---zaslanie-zaverec.pdf (909.2 kB)

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov ... čítaj ďalej

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2016 - 2022 ... čítaj ďalej

zaslanie záverečné stanovisko zaslanie-zaverecneho-stanoviska.pdf zaslanie-zaverecneho-stanoviska.pdf (2.6 MB)
zaverečné stanovisko zaverecneho-stanovisko-phsr-nsk.pdf zaverecneho-stanovisko-phsr-nsk.pdf (403.4 kB)

Upozornenie pre občanov – prísny zákaz vypaľovania a spaľovania odpadov ...čítaj ďalej

Prísny zákaz vypaľovania a spaľovania odpadov upozornenie-pre-obcanov---zakaz-spalovania.pdf upozornenie-pre-obcanov---zakaz-spalovania.pdf (187.6 kB)

Triedenie odpadu je tu! - ČO KAM PATRÍ? ... čítaj ďalej

Súbor v pdf Trieďme odpad.pdf Trieďme odpad.pdf (711.9 kB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce NEVERICE 2014 – 2020 ... čítaj ďalej

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce NEVERICE 2014 – 2020 Neverice_PHSR_2014-2020.pdf Neverice_PHSR_2014-2020.pdf (1.2 MB)

Oznam pre občanov - Parkovanie áut v obci ... čítaj ďalej

 

Informácia Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ ... čítaj ďalej

Obec Neverice, zastúpená starostom obce Eduardom Kajabom v súlade s § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že obci bolo dňa 5.1.2016 doručené Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“. Obec je povinná do 3 pracovných dní od doručenia záverečného stanoviska o tomto informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Dokumenty sú zverejnené aj na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-2012528058

Úvodná stránka