Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce NEVERICE

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie ... čítaj ďalej

Stavebné povolenie kajaba-sp-neverice.pdf kajaba-sp-neverice.pdf (520.5 kB)

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti ... čítaj ďalej

Oznámenie „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na rok 2016-2020“ ... čítaj ďalej

zaslanie záverečného stanoviska zaslanie-zaverecneho-stanoviska.pdf zaslanie-zaverecneho-stanoviska.pdf (285.2 kB)
Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O zaverecne-stanovisko.pdf zaverecne-stanovisko.pdf (679.4 kB)

Pozvánka na pracovné stretnutie ... čítaj ďalej

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním o umiestnení stavby, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ... čítaj ďalej

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním o umiestnení stavby, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. verejna-vyhlaska_oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania.pdf verejna-vyhlaska_oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania.pdf (978 kB)

SENIORI, POZOR ... čítaj ďalej

Seniori, pozor seniori-pozor.pdf seniori-pozor.pdf (941.2 kB)

Oznámenie o dražbe ... čítaj ďalej

Oznámenie o dražbe oznamenie-o-drazbe.pdf oznamenie-o-drazbe.pdf (1.8 MB)

Okresný úrad Nitra pozemkový a lesný odbor – informácia pre občanov ... čítaj ďalej

Usmernenie k § 12b zák. č. 504_2003 usmernenie-k--12b-zak.-c.-504_2003.pdf usmernenie-k--12b-zak.-c.-504_2003.pdf (249.1 kB)
tlačivo návrh tlacivo_navrh-podla--12b.docx tlacivo_navrh-podla--12b.docx (46.2 kB)

Výzva Západoslovenská distribučná, a.s. ... čítaj ďalej

Výzva Západoslovenská distribučná, a.s. vyzva-zapadoslovenskej-distribucnej-na-odstranenie-a-okliesnenie-stromov.pdf vyzva-zapadoslovenskej-distribucnej-na-odstranenie-a-okliesnenie-stromov.pdf (525.8 kB)

Harmonogram triedeného zberu na I. polrok 2018 ... čítaj ďalej

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020 – správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu, verejné prerokovanie ... čítaj ďalej

POH zaslanie-správy-o-hodnotení-a-návrh POH zaslanie-správy-o-hodnotení-a-návrh.pdf POH zaslanie-správy-o-hodnotení-a-návrh.pdf (1.4 MB)
Oznámenie-o-verejnom-prerokovaní oznámenie-o-verejnom-prerokovaní.pdf oznámenie-o-verejnom-prerokovaní.pdf (429.8 kB)

Verejná vyhláška ... čítaj ďalej

Oznam pre občanov ... čítaj ďalej

Oznam pre občanov - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru - Usmernenie pred vykurovacím obdobím ... čítaj ďalej

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015 – 2025 – zaslanie záverečného stanoviska ... čítaj ďalej

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015 – 2025 – zaslanie záverečného stanoviska phsr-mesta-zlate-moravce-na-roky-2015---2025---zaslanie-zaverec.pdf phsr-mesta-zlate-moravce-na-roky-2015---2025---zaslanie-zaverec.pdf (909.2 kB)

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2016 - 2022 ... čítaj ďalej

zaslanie záverečné stanovisko zaslanie-zaverecneho-stanoviska.pdf zaslanie-zaverecneho-stanoviska.pdf (2.6 MB)
zaverečné stanovisko zaverecneho-stanovisko-phsr-nsk.pdf zaverecneho-stanovisko-phsr-nsk.pdf (403.4 kB)

Upozornenie pre občanov – prísny zákaz vypaľovania a spaľovania odpadov ...čítaj ďalej

Prísny zákaz vypaľovania a spaľovania odpadov upozornenie-pre-obcanov---zakaz-spalovania.pdf upozornenie-pre-obcanov---zakaz-spalovania.pdf (187.6 kB)

Triedenie odpadu je tu! - ČO KAM PATRÍ? ... čítaj ďalej

Súbor v pdf Trieďme odpad.pdf Trieďme odpad.pdf (711.9 kB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce NEVERICE 2014 – 2020 ... čítaj ďalej

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce NEVERICE 2014 – 2020 Neverice_PHSR_2014-2020.pdf Neverice_PHSR_2014-2020.pdf (1.2 MB)

Oznam pre občanov - Parkovanie áut v obci ... čítaj ďalej

 

Informácia Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ ... čítaj ďalej

Obec Neverice, zastúpená starostom obce Eduardom Kajabom v súlade s § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že obci bolo dňa 5.1.2016 doručené Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“. Obec je povinná do 3 pracovných dní od doručenia záverečného stanoviska o tomto informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Dokumenty sú zverejnené aj na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201


webygroup

Počasie

Počasie Neverice - Svieti.com

Kalendár

Kurzy mien


2900520

Úvodná stránka